To mówi Amen:Znam twoje czyny. Obyś był zimny albo gorący

(Ap 3, 14-15)
O mnie

ks. Krzysztof Porosło


Jestem księdzem archidiecezji krakowskiej (święcenia przyjąłem w 2013 r.) i posługiwałem przez dwa lata jako wikariusz parafii św. Józefa na os. Kalinowym w Krakowie – Nowej Hucie. W 2015 r. rozpocząłem studia doktoranckie z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (Hiszpania), które ukończyłem w 2019 r. obroną doktoratu. Od 2019 r. wykładam teologię dogmatyczną na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Od września 2020 r. jestem diecezjalnym duszpasterzem akademickim przy Kolegiacie św. Anny w Krakowie. Jestem pomysłodawcą i współorganizatorem rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”,

więcej

Ks. Krzysztof Porosło

Kolegiata św. Anny
ul. św. Anny 11
31-008 Kraków
krzysztof.poroslo@upjp2.edu.pl