6/2014 W Józefie sprzedany (2014-11-18)

5/2014 W Jakubie przebywał na obczyźnie (2014-11-18)

4/2014 W Izaaku skrępowany (2014-11-18)

3/2014 W Ablu zabity (2014-11-18)

2/2014 W baranku paschalnym zabity (2014-11-18)

1/2014 W Mojżeszu był podrzucony (2014-11-18)

5/2013 O nikłym promyku światła (2014-11-18)

4/2013 Czekając na Oblubieńca (2014-11-18)

3/2013 Adorować baranka paschalnego (2014-11-18)

2/2013 Kochać aż do umycia nóg (2014-11-18)

I/2013 To, co było kiedyś będzie i dzisiaj (2014-11-18)