Artykuły naukowe ks. Krzysztofa Porosło można śledzić na: