Jestem księdzem archidiecezji krakowskiej (święcenia przyjąłem w 2013 r.) i posługiwałem przez dwa lata jako wikariusz parafii św. Józefa na os. Kalinowym w Krakowie – Nowej Hucie. W 2015 r. rozpocząłem studia doktoranckie z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (Hiszpania), które ukończyłem w 2019 r. obroną doktoratu. Od 2019 r. wykładam teologię dogmatyczną na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Od września 2020 r. jestem diecezjalnym duszpasterzem akademickim przy Kolegiacie św. Anny w Krakowie. Od 2022 r. jestem członkiem Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski oraz Delegatem Narodowym KEP do prac w Europejskim Komitecie Duszpasterzy Akademickich. W 2022 r. otrzymałem godność honorową kanonika EC.
Jestem pomysłodawcą i współorganizatorem rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”, które odbywają się od 2008 r.  Publikowałem m.in. w „Gościu niedzielnym”,  Tygodniku Katolickim „Niedziela”, w miesięcznikach „List”, „Biblia krok po kroku”, „Msza Święta” oraz „Żywe Słowo”. Jestem autorem lub redaktorem ponad 30 książek poświęconych przede wszystkim zagadnieniom liturgicznym.

Moją największą pasją jest teologia liturgii, której popularyzowanie stało się również moim powołaniem w powołaniu. Dlatego też ta strona internetowa nosi nazwę baptysterium.pl. Nazwa ta łączy moje dwie pasje: głoszenie słowa Bożego i liturgię. Baptysterium to miejsce w starożytnych bazylikach, gdzie znajdował się basen chrzcielny, w którym chrzczono dorosłe osoby. W starożytności osoby ochrzczone były nazywane pisciculi, czyli mała rybka. Basen chrzcielny – właśnie baptysterium – nosił także nazwę piscina – od piscis, czyli ryba. Symbolika ryby i baptysterium mówi jednak nade wszystko o konieczności rozwijania łaski chrztu w całym życiu chrześcijańskim.

Głoszone przeze mnie słowo (homilie i katechezy liturgiczne) ma na celu przede wszystkim rozwijanie i coraz głębsze uczeczywistnianie łaski chrztu. Przez swoją posługę pragnę pomóc w „zanurzeniu” się w tajemnicy własnego chrztu i rozpoczęciu świadomego życia nim. Wszakże – jak mówił katechumenom św. Ambroży – staliśmy się rybami i trzeba, abyśmy pływali w wodach własnego chrztu.

Jako motto mojego życia kapłańskiego wybrałem fragment:

„To mówi Amen: Znam twoje czyny. Obyś był zimny albo gorący” (Ap 3, 14-15).

Biogram


1988.07.28 – ur. w Szczucinie (od 1988 zamieszkały w Nowym Targu)
1995-2001 – SP nr 5 w Nowym Targu
2001-2004 – Gimnazjum nr 2 w Nowym Targu
2004-2007 – I LO im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu
2007-2013 – Studia magisterskie z teologii na Uniwersytecie Papieskim
Jana Pawła II w Krakowie
Stypendium naukowe Ministra Szkolnictwa Wyższego na rok 2010/2011.
Stypendium naukowe Ministra Szkolnictwa Wyższego na rok 2011/2012.
Stypendium naukowe Ministra Szkolnictwa Wyższego na rok 2012/2013.
2012.05.08 – święcenia diakonatu, Kraków-Wawel
2012/2013 – posługa diakona w parafii śś. App. Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie
2013 – magisterium z teologii. Tytuł pracy: „Trynitarna koncepcja liturgii Jeana Corbona
w świetle współczesnej teologii liturgii i jej wpływ na Katechizm Kościoła Katolickiego
z 1992 roku”.  Promotor: ks. dr Janusz Mieczkowski
2013.05.25 – święcenia prezbiteratu, Kraków-Wawel
2013.09-2015.07 – wikariusz w parafii św. Józefa Oblubieńca w Krakowie
na os. Kalinowym (Nowa Huta)
2015.07 – Studia doktoranckie z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Navarra w Pampelunie (Hiszpania)
2017 – licencjat teologiczny z dogmatyki. Tytuł pracy: „Historia y teología de la solemnidad In Apparitione Domini en el Missale Hispano-Mozarabicum (1991)” (Historia i teologia uroczystości In Apparitione Domini w Mszale Hiszpańsko-mozarabskim z 1991 r.). Promotor: ks. prof. Félix María Arocena
2019 – doktorat z teologii dogmatycznej. Tytuł pracy: „Pneumatología del Missale Hispano-Mozarabicum” (Pneumatologia Mszału hiszpańsko-mozarabskiego). Promotor: ks. prof. Félix María Arocena
2019 – wykładowca teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie
2019-2020 – Duszpasterz akademicki duszpasterstwa PATMOS
2020 – Centralny duszpasterz akademicki DA św. Anny w Krakowie
2022 – Członek Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski
2022.12.21 – Godność honorowa – kanonik EC.