2 Niedziela Zwykła - Wino Boskiego życia (2022-01-16)

Niedziela Chrztu Pańskiego - Tożsamość chrzcielna: kapłan, prorok, król (2022-01-09)

Objawienie Pańskie - Szósty dzień (2022-01-06)