Skrucha i dziękczynienie – katecheza mistagogiczna o sakramencie pokuty (razem z T. Grabowski)

[w:] W Jego ranach nasze zdrowie. Teologia sakramentów uzdrowienia, K. Porosło [red.], Wyd. Tyniec, Kraków 2015, ss. 99-126. (2015)

Przedmowa do wydania polskiego

[w:] R. F. Taft, Ponad Wschodem i Zachodem. Problemy rozumienia liturgii, ŹiS 3, tłum. S. Gałecki, E. Litak, Wyd. M i DOL, Kraków 2014, s. (2014)

Wpływ teologii liturgii Jeana Corbona na sekcję liturgiczną Katechizmu Kościoła Katolickiego

„Roczniki Teologiczne” 61 (2014), z. 8, ISSN 2353-7272, s. 133-152. (2014)

Tajemnica namaszczenia – sakrament bierzmowania (razem z T. Grabowski)

[w:] Żyć w Chrystusie według Ducha. Wprowadzenie do teologii sakramentów wtajemniczenia, K. Porosło [red.], Wyd. Tyniec, Kraków 2014, ss. 129-150. (2014)

Znaczenie wyznania wiary w obrzędach chrztu starożytnego Kościoła na podstawie katechez mistagogicznych i przedchrzcielnych św. Cyryla Jerozolimskiego i św. Ambrożego z Mediolanu

[w:] Drogi wiary, Sz. Drzyżdżyk, T. Jarosz [red.], wyd. Tyniec, Kraków (2013)

Stałeś się rybą… - historia i teologia Wigilii paschalnej

[w:] Misterium miłości, D. Czaicki [red.], wyd. Platan, Kraków 2013, s. 337-355. (2013)

Przemieniająca moc miłości

„Christianitas” 47(2012), ISSN 1508-5813, s. 295-307. (2012)

«Już» i «jeszcze nie» – liturgia jako eschaton

[w:] A świątyni w nim nie dojrzałem… Liturgia i eschatologia, K. Porosło [red.], Kraków 2012, s. 177-198. (2012)

Wpływ liturgii na interpretację tekstu biblijnego na przykładzie VI czytania Wigilii paschalnej (Ba 3,9-15.32-4,4)

[w:] Biblia w liturgii – liturgia w Biblii. Materiały pokonferencyjne ze Studenckiej Sesji Naukowej, K. Porosło [red.], Kraków 2011, s. (2011)

Hermeneutyka liturgiczna kolekt

„Anamnesis” 17 (2011), nr 4 (67), s. 67-75. (2011)

Tynieckie spotkanie środowisk liturgicznych w Polsce

„Anamnesis” 17 (2011), nr 2 (65), s. 124-126. (2011)

III Rekolekcje liturgiczne «Mysterium fascinans»

„Anamnesis” 17 (2011), nr 2 (65), s. 113-114. (2011)

Analiza hermeneutyczna wybranych kolekt Mszału Pawła VI w kluczu teologii celibatu (streszczenie)

[w:] T. Koszarek [red.], Każdy otrzymuje własny dar od Boga (1 Kor 7,7). Materiały konferencyjne z kleryckiej sesji naukowej na temat celibatu, Rafael, Kra (2011)

„Już” i „jeszcze nie” – liturgia jako eschaton

„Christianitas” 45/46 (2011), s. 513-528. (2011)

III Rekolekcje liturgiczne «Mysterium fascinans»

„Liturgia Sacra” 16 (2010), nr 2 (36), s. 474-478. (2010)

Międzywydziałowe sympozjum i warsztaty «koinonia – communio - wspólnota» - Kraków 29.04.2010

„Ruch Biblijno-Liturgiczny” 64 (2010) nr 1, s. 83-85. (2010)

Jak należy rozumieć formułę «in persona Christi»?

[w:] L. Wołowski [Red.], Z wami jestem chrześcijaninem. Studencka sesja naukowa na temat kapłaństwa (20-21.11.2009), Kraków 2010, s. 191-202. (2010)

Przez rzeczy widzialne do niewidzialnych – symbol właściwym językiem liturgii

[w:] K. Porosło [Red.], Teologia żyjąca w liturgii. Materiały z II Rekolekcji liturgicznych «Mysterium fascinans» (4-6.09.2009 Bystra), Wyd. AA, Kraków 2010, s. 86-109. (2010)

II Rekolekcje liturgiczne «Mysterium fascinans» w Bystrej

„Liturgia Sacra” 15 (2009), nr 2 (34), s.475-479. (2009)

Dwie formy, jeden ryt. Refleksja nad wzajemną relacją dwóch form rytu rzymskiego w świetle «Summorum Pontificum»

„Anamnesis” 15 (2009), nr 3 (58), s. 81-91. (2009)

Elementy formacji służby liturgicznej w świetle dokumentu teologicznego 49. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Quebecu

„Anamnesis” 14 (2008), nr 3 (54), s. 86-90. (2008)


Szaty liturgiczne Kościoła wschodniego

„Msza Święta” 67 (2011), nr 12 (782), s. 32; przedruk w: Msza święta – rozumieć, aby lepiej uczestniczyć. Wykład liturgii Mszy, J. Hadalski [red], wyd. Hlondianum, Poznań 2013, s. 609-610. (2011)

Przemień je rosą swojego Ducha

„Niedziela małopolska” 54 (2011), nr 50 (270), s. VIII. (2011)

Szaty liturgiczne w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego

„Msza Święta” 67 (2011), nr 11 (781), s. 32; przedruk w: Msza święta – rozumieć, aby lepiej uczestniczyć. Wykład liturgii Mszy, J. Hadalski [red], wyd. Hlondianum, Poznań 2013, s. 607-608. (2011)

Idąc w kierunku Emaus

„Żywe Słowo” 10/2011 (120), s. 68-69. (2011)

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

„Żywe Słowo” 11/2011 (121), s. 64-65. (2011)

Jedna liturgia

„Niedziela małopolska” 54 (2011), nr 47 (267), s. VIII. (2011)

Modlitwa „przed” Bogiem

„Niedziela małopolska” 54 (2011), nr 43 (263), s. VIII. (2011)

Modlitwa eucharystyczna, anafora, kanon

„Niedziela małopolska” 54 (2011), nr 37 (257), s. VIII. (2011)

Paliusz

„Msza Święta” 67 (2011) nr 10 (780), s. 32; przedruk w: Msza święta – rozumieć, aby lepiej uczestniczyć. Wykład liturgii Mszy, J. Hadalski [red], wyd. Hlondianum, Poznań 2013, s. 605-606. (2011)

Rekolekcje liturgiczne Mysterium fascinans

„Niedziela” 54 (2011), nr 36, s. 20. (2011)

IV Rekolekcje liturgiczne Mysterium fascinans

„Niedziela małopolska” 54 (2011), nr 36 (256), s. VII. (2011)

Insygnia biskupie

„Msza Święta” 67 (2011), nr 9 (779), s. 32; przedruk w: Msza święta – rozumieć, aby lepiej uczestniczyć. Wykład liturgii Mszy, J. Hadalski [red], wyd. Hlondianum, Poznań 2013, s. 603-605. (2011)

Święto św. Łukasza, Ewangelisty

„Żywe Słowo” 10/2011 (120), s. 64-65. (2011)

Obłok, światło krzyż. Symbole procesji wejścia. Święto Podwyższenia Krzyża

„Żywe Słowo” 9/2011 (119), s. 64-65. (2011)

Toda – ofiara dziękczynienia - Eucharystia

„Niedziela małopolska” 54 (2011), nr 34 (254), s. VIII. (2011)

Czy wśród nas jest Wieczerza Pańska?

„Niedziela małopolska” 54 (2011), nr 29 (249), s. VIII. (2011)

Liturgia i rzeczy ostateczne

„Niedziela małopolska” 54 (2011), nr 26 (246), s. I. (2011)

Przyjmij nas, Panie – modlitwy własne celebransa

„Niedziela małopolska” 54 (2011), nr 23 (243), s. VIII. (2011)

Rekolekcje liturgiczne Mysterium fascinans – przestrzeń życia liturgią

„Msza Święta” 67 (2011), nr 7/8 (777/778), s. 40-41. (2011)

Ornat – najpiękniejsza szata

„Msza Święta” 67 (2011), nr 7/8 (777/778), s. 48; przedruk w: Msza święta – rozumieć, aby lepiej uczestniczyć. Wykład liturgii Mszy, J. Hadalski [red], wyd. Hlondianum, Poznań 2013, s. 601-603. (2011)

Wino i woda – Bóstwo i człowieczeństwo

„Niedziela małopolska” 54 (2011), nr 20 (240), s. VIII. (2011)

Dalmatyka – szata dla sługi

„Msza Święta” 67 (2011), nr 6 (776), s. 32; przedruk w: Msza święta – rozumieć, aby lepiej uczestniczyć. Wykład liturgii Mszy, J. Hadalski [red], wyd. Hlondianum, Poznań 2013, s. 600-601. (2011)

Otwarte serce Chrystusa. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

„Żywe Słowo” 7/8/2011 (117/118), s. 128-129. (2011)

Droga od dwóch do jednej postaci - Komunia święta w Kościele zachodnim

„Msza Święta” 67 (2011), nr 5 (775), s. 6-8; przedruk w: Msza święta – rozumieć, aby lepiej uczestniczyć. Wykład liturgii Mszy, J. Hadalski [red], wyd. Hlondianum, Poznań 2013, s. (2011)

Stuła - lekki i słodki ciężar

„Msza Święta” 67 (2011), nr 5 (775), s. 32; przedruk w: Msza święta – rozumieć, aby lepiej uczestniczyć. Wykład liturgii Mszy, J. Hadalski [red], wyd. Hlondianum, Poznań 2013, s. 598-600. (2011)

Odwieczne święto Trójjedynej Miłości. Uroczystość Najświętszej Trójcy

„Żywe Słowo” 6/2011 (116), s. 62-63. (2011)

Święto Miłosierdzia Bożego

„Żywe Słowo” 5/2011 (115), s. 66-67. (2011)

Całe dzieło Boże jest błogosławieństwem

„Niedziela małopolska” 54 (2011), nr 15 (235), s. VIII. (2011)

Abp Piero Marini w Krakowie

„Niedziela małopolska” 54 (2011), nr 12 (232), s. VIII. (2011)

Hełm zbawienia

„Msza Święta” 67 (2011), nr 4 (774), s. 32; przedruk w: Msza święta – rozumieć, aby lepiej uczestniczyć. Wykład liturgii Mszy, J. Hadalski [red], wyd. Hlondianum, Poznań 2013, s. 597-598. (2011)

Odznaczeni

„Niedziela małopolska” 54 (2011), nr 10 (230), s. II. (2011)

Ofiarować „zgodę” na śmierć Chrystusa

„Niedziela małopolska” 54 (2011), nr 10 (230), s. VIII. (2011)

Liturgia, czyli wszystko staje się nowe

„List” 03/2011, ISSN 0867-2342, s. 36-39. (2011)

Bóg musi być na pierwszym miejscu

„Niedziela” 54 (2011), nr 16, s. 11. (2011)

Znajdę cię… Tajemnica Wielkiej Soboty

„Żywe Słowo” 4/2011 (114), s. 64-65. (2011)

Przepasz mnie, Panie…

„Msza Święta” 67 (2011), nr 3 (773), s. 32; przedruk w: Msza święta – rozumieć, aby lepiej uczestniczyć. Wykład liturgii Mszy, J. Hadalski [red], wyd. Hlondianum, Poznań 2013, s. 595-596. (2011)

Środa Popielcowa

„Żywe Słowo” 3/2011 (113), s. 66-67. (2011)

Moc zbawczych wydarzeń

„Niedziela małopolska” 54 (2011), nr 6 (226), s. VIII (2011)

Albus znaczy biały

„Msza Święta” 67 (2011), nr 2 (772), s. 32; przedruk w: Msza święta – rozumieć, aby lepiej uczestniczyć. Wykład liturgii Mszy, J. Hadalski [red], wyd. Hlondianum, Poznań 2013, s. 594-595. (2011)

Moja i wasza ofiara – tożsamość chrześcijanina

„Niedziela małopolska” 54 (2011), nr 2 (222), s. VIII (2011)

Przyobleczeni w Chrystusa

„Msza Święta” 67 (2011), nr 1 (771), s. 32; przedruk w: Msza święta – rozumieć, aby lepiej uczestniczyć. Wykład liturgii Mszy, J. Hadalski [red], wyd. Hlondianum, Poznań 2013, s. 592-593. (2011)

Prawo naturalne a prawo małżeńskie

„Niedziela” 53 (2010), nr 49, s. 35. (2010)

Źródło i szczyt życia

„Niedziela małopolska” 53 (2010), nr 52 (220), s. III. (2010)

Chrystus rzeczywiście obecny

„Niedziela małopolska” 53 (2010), nr 50 (218), s. VIII. (2010)

Wiem, Komu uwierzyłem…

„Niedziela małopolska” 53 (2010), nr 45 (213), s. VIII. (2010)

«Ośmielamy się zbliżyć z całą ufnością». Miejsce i znaczenie Modlitwy Pańskiej w Eucharystii

„Msza Święta” 66 (2010), nr 12 (770), s. 7-9; przedruk w: Msza święta – rozumieć, aby lepiej uczestniczyć. Wykład liturgii Mszy, J. Hadalski [red], wyd. Hlon (2010)

Wejść do królestwa niemożliwości…

„Niedziela małopolska” 53 (2010), nr 41 (209), s. VIII. (2010)

Wierz w to, czego będziesz słuchał

„Niedziela małopolska” 53 (2010), nr 37 (205), s. VIII. (2010)

III Rekolekcje liturgiczne Mysterium fascinans

„Niedziela” 53 (2010), nr 28, s. 19. (2010)

Oczyszczające uderzenie

„Niedziela małopolska” 53 (2010), nr 31 (199), s. VIII. (2010)

Idę, ale po co?

„Niedziela małopolska” 53 (2010), nr 27 (195), s. VIII. (2010)

Błysk w oczach

„Niedziela małopolska” 53 (2010), nr 22 (190), s. VIII. (2010)

Misterium ciszy

„Niedziela małopolska” 53 (2010), nr 18 (186), s. VIII. (2010)

II Rekolekcje liturgiczne «Mysterium fascinans»

„Novum Tempus Liberum” nr 1 (13), 2010, s. 61-64. (2010)

Liturgiczny pokaz mody

„Niedziela małopolska” 53 (2010), nr 10 (178), s. VIII. (2010)

Wygodnie, ale godnie

„Niedziela małopolska” 53 (2010), nr 5 (173), s. VIII. (2010)

Chorał gregoriański zapisany w księgach

„Msza Święta” 66 (2010), nr 2 (760), s. 14-15; przedruk w: Msza święta – rozumieć, aby lepiej uczestniczyć. Wykład liturgii Mszy, J. Hadalski [red], wyd. Hlondianum, Poznań 2013, s. 560-563. (2010)

Modlić się ciałem

„Niedziela małopolska” 52 (2009), nr 52 (168), s. VIII. (2009)

„Egzorcyzm w płynie”

„Niedziela małopolska” 52 (2009), nr 47 (163), s. VIII. (2009)

Księgi żywego Słowa

„Msza Święta” 65 (2009), nr 11 (757), s. 11-13; przedruk w: Msza święta – rozumieć, aby lepiej uczestniczyć. Wykład liturgii Mszy, J. Hadalski [red], wyd. Hlondianum, Poznań 2013, s. 556-559. (2009)

Doświadczyć Źródła

„Niedziela” 52 (2009), nr 39, s. 22. (2009)

Górale pamiętają

„Niedziela małopolska” 52 (2009), nr 25 (141), s. I. (2009)

II Rekolekcje liturgiczne Mysterium fascinans

„Formacja animatora” 28 (2009), 1 (72), s. 106-109. (2009)

II Rekolekcje liturgiczne Mysterium fascinans

„Niedziela”, 52 (2009), nr 23, s. 31. (2009)

II Rekolekcje liturgiczne Mysterium fascinans

„Niedziela małopolska”, 52 (2009), nr 24 (140), s. VIII. (2009)

Kardynał Stanisław Nagy doktorem honoris causa

„Niedziela małopolska” 52 (2009), nr 20 (136), s. II. (2009)

Krytyka krytyki

„Niedziela małopolska” 52 (2009), nr 18 (134), s. VIII. (2009)

Wiara Kościoła „zapisana” w Księgach

„Msza Święta” 65 (2009), nr 9 (755), s. 11-13; przedruk w: Msza święta – rozumieć, aby lepiej uczestniczyć. Wykład liturgii Mszy, J. Hadalski [red], wyd. Hlondianum, Poznań 2013, s. 551-555. (2009)

Sław języku Tajemnicę Ciała i Najdroższej Krwi

„Msza Święta” 65 (2009), nr 6 (752), s. 14-15; przedruk w: Msza święta – rozumieć, aby lepiej uczestniczyć. Wykład liturgii Mszy, J. Hadalski [red], wyd. Hlondianum, Poznań 2013, s. 532-534. (2009)

Śpiew starszy od mowy

„Niedziela małopolska” 52 (2009), nr 14 (130), s. I. (2009)

Wejdź do radości twego Pana

„Niedziela małopolska” 52 (2009), nr 13 (129), s. VIII. (2009)

Na moją pamiątkę…

„Wieczernik” nr 163, 2009, s. 9-14. (2009)

Inny świat

„Novum Tempus Liberum” nr 4 (10), 2008, s. 30-32. (2008)

Msze okolicznościowe

„Msza Święta” 64 (2008), nr 7/8 (741/742), s. 65-66. (2008)

Służba Liturgiczna i Ruch Światło-Życie w obliczu 49. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Quebecu

„Formacja animatora” 27 (2008), 1 (69), s. 26-33. (2008)

Zatrzymaj się! Stosunek liturgii do czasu

„Novum Tempus Liberum” nr 2 (8), 2008, s. 55-57. (2008)

Liturgia „miejscem” powołania człowieka

„Novum Tempus Liberum” nr 1 (7), 2008, s. 22-23. (2008)

Weź udział w Święcie Eucharystii

„Źródło” nr 20 (855), 2008, s. 17. (2008)

Święto Eucharystii

„Niedziela” 51 (2008), nr 24, s. 16-17. (2008)

Mysterium fascinosum

„Niedziela małopolska” 51 (2008), nr 20 (84), s. VII. (2008)

Mów, Panie…

„Niedziela małopolska” 51 (2008), nr 12 (76), s. VIII. (2008)

Bóg chce, abym był Ministrantem, [w:] XXXV Pielgrzymka Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej do Kalwarii, Kraków 2007, s. 26-28. (2007)

„Niedziela małopolska” 49 (2006), nr 48 (7), s. VIII. (2006)

Najdostojniejszy znak

„Niedziela małopolska” 49 (2006), nr 48 (7), s. VIII. (2006)

Jedna czy więcej Mszy za Zmarłych?

„Msza Święta” 62 (2006), nr 11 (721), s. 2-3. (2006)


Przyjaciele na serio (2015)

O rekolekcjach w drodze opowiada ks. Krzysztof Porosło, autor rozważań pielgrzymkowych „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, „Gość Krakowski” 24/2015, s. III.

Adwent 2014 – krok pierwszy (2014)

„Niedziela małopolska” 57 (2014), nr 48 (425), s. VIII.

Jezus uzdrawia poprzez liturgię. (2014)

O historii i idei rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans” rozmawiamy z ich inicjatorem i organizatorem, ks. Krzysztofem Porosło, „Niedziela małopolska” 36 (2014), s. V.

Spowiedź nie jest po to, żebyśmy się dobrze poczuli (2014)

Z o. Tomaszem Grabowskim OP i ks. Krzysztofem Porosło rozmawiają Beata Legutko i Anna Dąbrowska, „List” Numer specjalny 2014, s. 10-19. (2014)

Jałmużna dar od mojego Boga. (2014)

Z ks. Krzysztofem Porosło rozmawia Dorota Mazur, „Źródło” 10/2014 (1158), s. 10-11.

Bierzcie i gryźcie. (2013)

O Mszy świętej z ks. Krzysztofem Porosło rozmawia Michał Wnęk, „Tryby” 25 (2013) nr 7, s. 9-11.

Bóg wyrywał mi to dzieło. (2013)

O tym, jak przez 6 lat dojrzewała forma rekolekcji liturgicznych i jak rodziło się wokół nich środowisko przyjaciół, mówi ks. Krzysztof Porosło, pomysłodawca i współorganizator „Mysterium Fascinans”, w rozmowie z Miłoszem Klubą. „Gość Niedzielny krakowski” 39/1022 (2013), s. V.

Ratzinger odkryty na nowo (2011)

Wywiad z kl. Krzysztofem Porosło i Michałem Kozą, Portal Liturgia.pl

Liturgia non stop (2011)

Niektórzy na Mszy św. ziewają, bo w kościele nie ma adrenaliny i fajerwerków. A Krzysiek Porosło mówi: – Dla mnie wszystko jest fascynujące. Wywiad z kl. Krzysztofem Porosło, „KNC... Króluj nam Chryste” 9 (2011), s. 21.