Powiedz tylko Słowo. Medytacje na Msze roratnie.

Wydawnictwo Baptysterium & Wydawnictwo WAM

Trzebunia – Kraków 2022

ISBN 978-83-277-3092-3

Format 124 x 194

Ilość stron 144

Oprawa miękka

Wstęp

I tydzień adwentu

poniedziałek – hikanos

wtorek – ruah/pneuma

środa – miszteh

czwartek – cur/petra

piątek – tyflos

sobota – splanchnidzomai

II tydzień adwentu

poniedziałek – jeszua

wtorek – taleh/probaton

środa – tapeinos

czwartek – yamin

piątek – orcheomai

sobota – dawar

8 grudnia – kecharitomene

III tydzień adwentu

poniedziałek – raah

wtorek – metamelomai

środa – bara

czwartek – mizmor/ tehillim/ranan

piątek – panim

dni powszednie adwentu od 17 do 24 grudnia

17 grudnia – genesis

18 grudnia – dikaios/caddik

19 grudnia – onoma

20 grudnia – miriam

21 grudnia – dodi

22 grudnia – bajit

23 grudnia – thaumadzo

24 grudnia – afiemi

Powiedz tylko Słowo

Publikacja jest zapisem lekko przeredagowanych homilii, które ks. Krzysztof Porosło głosił w 2020 i 2021 roku na mszach roratnich w ramach działań Duszpasterstwa Akademickiego św. Anny w Krakowie. Książka może służyć wszystkim, którzy przez medytację czytań mszy roratnich chcieliby lepiej przeżyć Adwent i przygotowywać się na potrójne przyjście Pana: w liturgii, na końcu czasów i w świętach Bożego Narodzenia. Równocześnie może stać się ona inspiracją i pomocą dla duszpasterzy w przygotowaniu roratnich kazań.

Poganin, setnik, prosząc Jezusa o uzdrowienie swojego sługi, mówi: „Panie, powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie” (Mt 8,8). Można by sparafrazować tę prośbę słowami: „Panie, nie musisz robić nic więcej, nie musisz przychodzić do mojego domu, nie musisz mówić całego kazania. Powiedz tylko jedno słowo i to wystarczy”. Jezus spuentował postawę setnika słowami pełnymi zachwytu: „U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary”. Niech ten cykl kazań roratnich rozpali w każdym taką wiarę, jaką miał setnik. Naprawdę wystarczy jedno słowo Pana.