Rekolekcje Słowo-Wspólnota-Eucharystia dla Sióstr Córek Bożej Miłości w Prusach

(listopad 2014 r.)

Konferencja 3 - Eucharystia

Homilia (środa) - O martwej minie

Konferencja 2 - Wspólnota

Konferencja 1 - Słowo