Rekolekcje wielkopostne w Opactwie oo. Cystersów w Krakowie - Mogile

(13-16.03.2016)

Homilia 2 - Poniedziałek - O Jezusie, który objawia prawdę o nas

Konferencja 1 - Sakramenty - moce wychodzące z Ciała Jezusa

Konferencja 1 dla młodzieży - O poszukiwaniu żebra

Homilia 4 – Środa – O Jezusie, który wybawia z rozpalonego pieca

Konferencja 3 – Stań się Tym, Kogo przyjmujesz

Konferencja 3 dla młodzieży - JESTEM!