Teologia żyjąca w liturgii. Materiały z II Rekolekcji liturgicznych Mysterium fascinans

Kraków 2010
ISBN 978-83-61881-34-6
Format 145 x 205
Ilość stron 144
Oprawa miękka
Nakład wyczerpany

Teologia żyjąca w liturgii. Materiały z II Rekolekcji liturgicznych Mysterium fascinans

Najważniejszą cechą wyróżniającą spotkania Mysterium fascinans jest próba połączenia refleksji ściśle naukowej z celebracją liturgii, która szuka swego naturalnego przedłużenia w osobistym spotkaniu z Bogiem i nawróceniu (wszak są to rekolekcje!): Mysterium – Actio – Vita. Wszyscy rozumiemy, że podobnie jak Słowo Boże nie znajduje się w Lekcjonarzu, tylko w przestrzeni przeżywanego we wierze spotkania człowieka z Bogiem, tak i Liturgia zawarta jest nie w rubrykach, nigrykach i symbolach (o których tyle mówi się w prezentowanych tekstach), ale w Wydarzeniu celebrowanym w Kościele i w świątyni, którą jest każdy ochrzczony. W takiej perspektywie studia, jakie się dokonują na rekolekcjach „Mysterium fascinans” nie dotyczą tyle Liturgii (bo skąd i jakie znaleźć ku nim narzędzia), co raczej jej źródeł i form. Z radością zapraszam potencjalnych Czytelników prezentowanej książki do wnikliwej lektury.