"Żar ognia" to cykl spotkań o miłości i relacjach. W tym roku dotyczyć one będą składników miłości.

Zagadnienie to przybliżą nam ks. Krzysztof Porosło i ks. Jacek Bernacik w formie kazań na dwa głosy.

Przebaczenie (2021-06-08)

Rytuały (2021-05-11)

Rozmowa (2021-04-13)

Decyzja (2021-03-09)

Otwartość (2021-01-12)

Przyjaźń (2020-12-08)

Zakochanie (2020-11-10)