"Żar ognia" to cykl katechez o miłości i relacjach. W roku akademickim 2023/2024 cykl jest zatytułowany: "Moje/nasze".

Zagadnienie to przybliżą nam ks. Krzysztof Porosło i ks. Jacek Bernacik w formie kazań na dwa głosy.

Sekrety (2023-11-17)

Duchowość (2023-10-05)