Zobaczyć Boga.

Kraków 2021

ISBN 978-83-277-1660-6

Czas trwania: 5 h 17 min

Format MP3

1. Obecny Niewidzialny – kim jest Duch? 48 min.

2. Liturgia Pięćdziesiątnicy 54 min.

3. Epikleza w liturgii – wprowadzenie 59 min.

4. Epiklezy eucharystyczne w rycie rzymskim 52 min.

5. Teologia i historia sakramentu bierzmowania 53 min.

6. Epiklezy innych sakramentów 51 min.

Uświęć je rosą Twojego Ducha… Sakramenty i Duch Święty

To, czego dotknie Duch Święty, zostaje przemienione.

W każdym sakramencie dokonuje się takie przyjście i uświęcające dotknięcie Świętego Ducha, które nazywamy epiklezą. W czasie sesji będziemy starać się czytać sakramenty – rytuał i teksty mo­dlitw – w kluczu działania Ducha Świętego, odkrywając, że bez Niego nie istnieje żadna celebracja, że On jest duszą liturgii i że w liturgii aktualizuje się nieustannie wydarzenie Pięćdziesiątnicy.