Duch liturgii

Kraków 2019
Czas trwania: 9H 52M
ISBN: 9788394893514

Referaty i dyskusje:

1. Panel: «Mysterium fascinans» po 10 latach, czyli o kondycji liturgii w Polsce
ks. Maciej Zachara MIC, ks. Bogusław Migut, prowadzenie: Grzegorz Doniec OP
pytania uczestników i odpowiedzi panelistów
2. Cassian Folsom OSB: Dwie formy rytu rzymskiego – dlaczego i skąd?
3. Cassian Folsom OSB: Ars celebrandi – jak celebrować? Cz. 1
4. Blok konferencyjny: «O duchu liturgii»
Ks. Robert Woźniak: Słowo-liturgia-życie: o jedności tajemnicy chrześcijańskiej
Ks. Krzysztof Porosło: Sakramentalna natura liturgii: ciało i duch w liturgii
5. Tomasz Grabowski OP: Razem z Chrystusem przybici do krzyża: teologia ofiary
6. Cassian Folsom OSB: Ars celebrandi – jak celebrować? Cz. 2
7. Pytania uczestników i odpowiedzi Cassiana Folsoma OSB

Słowo ks. Wojciecha Węgrzyniaka:

Godzina południowa – piątek
Nieszpory – piątek
Liturgia pokutna – piątek
Eucharystia – piątek
Msza św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego – sobota
Nieszpory – sobota
Jutrznia z Godziną czytań – niedziela
Eucharystia – niedziela

Duch liturgii

Hasło „Duch liturgii” jest świadomym odniesieniem do poprzedniej edycji, jej kontynuacją i poszerzeniem, ale również nawiązaniem do znanej książki kard. Josepha Ratzingera, później papieża Benedykta XVI, który w trakcie swojego pontyfikatu pokazywał nam naczelne miejsce liturgii w życiu Kościoła i w życiu chrześcijanina. Wraz z naszym gościem specjalnym, ojcem Cassianem Folsomem OSB, wieloletnim przeorem benedyktyńskiej wspólnoty w Nursji, szukaliśmy tego, co istotne dla właściwego rozumienia liturgii, tego, co odnosi się do sztuki celebracji (ars celebrandi) obu form rytu rzymskiego.