A świątyni w nim nie dojrzałem. Liturgia i eschatologia

Kraków 2012
ISBN 9788373544277
Format 145 x 205
Ilość stron 198
Oprawa miękka

Wykaz skrótów
dk. Krzysztof Porosło – Wstęp
Tomasz Dekert – Niedziela – dzień pierwszy, dzień ósmy. Kilka uwag na temat związków między eschatologią a liturgią we wczesnym chrześcijaństwie na kanwie Listu Barnaby XV,3–9
ks. Maciej Zachara MIC – Eschatologiczny wymiar chrztu i Eucharystii w wybranych świadectwach z I tysiąc lecia
ks. Przemysław Nowakowski CM – Eschatologiczny charakter liturgii wschodniej obrządku bizantyjskiego
Mateusz Przanowski OP – Eucharystia – „zadatek przyszłej chwały”(pignus futurae gloriae)
ks. José Antonio Goñi Beásoain de Paulorena – Anamneza: wspomnienie i proroctwo
Cesare Giraudo SJ – «In unum corpus»: wymiar eschatologiczny epiklezy anaforycznej
ks. Robert J. Woźniak – «Ad futuram rei memoriam» – liturgia, chrześcijańska koncepcja czasu i ta eschata
dk. Krzysztof Porosło – «Już» i «jeszcze nie» – liturgia jako eschaton

Zobacz szczegółowy spis treści

A świątyni w nim nie dojrzałem. Liturgia i eschatologia (MK 14)

W książce tej podjęty został temat związku liturgii i rzeczy ostatecznych. Wydaje się on być kluczowym dla rozumienia liturgii, a jednocześnie zaniedbanym w polskiej teologii, a nade wszystko w codziennym doświadczeniu wiernych. Aleksander Schmemann pisał, że „chociaż chrześcijanie nadal żyją w tym świecie, oczekują i wypatrują tej ‘paruzji’, modlą się i czuwają. To oczekiwanie, ta tęsknota, zyskuje teraz nieustannie wypełnienie i odpowiedź w sakramencie Obecności Pańskiej, w uczcie eucharystycznej”. Czyż nie warto podjąć tego tematu i zobaczyć w liturgii spełnienie najgłębszej tęsknoty naszych serc – tęsknoty za niebem…? Artykuły zamieszczone w książce są owocem rekolekcji liturgicznych Mysterium fascinans, które odbyły się w dniach 12–14 sierpnia 2011 w Mariackim Ośrodku Rekolekcyjnym w Zembrzycach. Ich myślą przewodnią było hasło: „«A świątyni w nim nie dojrzałem…» (Ap 21,22). Liturgia i rzeczy ostateczne.