Siedem tajemnic. O sakramentach

Wydawnictwo W drodze

Kraków 2022

ISBN 978-83-7906-585-1

Format 130 x 205

Ilość stron 272

Oprawa miękka

Wstęp

Rozdział pierwszy: Siedem tajemnic – wprowadzenie do sakramentów

Rozdział drugi: Sakramenty – źródło uzdrowienia

Rozdział trzeci: Tajemnica śmierci i zmartwychwstania – sakrament chrztu

Rozdział czwarty: Tajemnica namaszczenia –sakrament bierzmowania

Rozdział piąty: Cud cudów – tajemnica Eucharystii

Rozdział szósty: Tajemnica przebaczenia – sakrament pokuty

Rozdział siódmy: Tajemnica uzdrowienia – sakrament namaszczenia chorych

Rozdział ósmy: Tajemnica służby – sakrament święceń

Rozdział dziewiąty: Tajemnica zjednoczenia – sakrament małżeństwa

Siedem tajemnic

Jak rozumieć sakramenty? Wiemy, że dzięki nim mamy dostęp do życia Chrystusa, do tego, co robił żyjąc na Ziemi. Zbyt rzadko jednak myślimy o sakramentach jako codziennym sposobie Bożego działania w świecie.

Tymczasem wszystkie siedem sakramentów ma ostatecznie jeden cel: upodobnić nas do Chrystusa Pana. Tomasz Grabowski OP i ks. Krzysztof Porosło wprowadzają nas w misteria chrześcijańskie, pasjonująco przybliżają sakramentalną rzeczywistość, która wciąż pozostaje tajemnicą – choć obcujemy z nią na co dzień.

Przede wszystkim sakrament to nie jest coś, co się wydarza tylko w danym momencie, kiedy jest celebrowany. To dosyć powszechny błąd w myśleniu. Myślimy na przykład, że sakrament chrztu przyjąłem jako niemowlę, dlatego jestem pokrzywdzony, ponieważ gdybym przyjął go jako człowiek dorosły, byłbym bardziej świadomy i mógłbym głębiej przeżyć swój chrzest. Moment chrztu – owszem, chrzest – niekoniecznie. Przecież skoro przyjąłem Komunię św. na mszy przed obiadem, to nie oznacza, że po obiedzie ona już nie działa, prawda? Podobnie sakrament małżeństwa nie ogranicza się do chwili jego zawarcia.

– napisał Tomasz Grabowski OP.

To książka, która pomaga uświadomić sobie, że przez sakramenty mamy realny dostęp do Chrystusa, do Jego życia, do Jego tajemnic.

W Siedmiu tajemnicach autorzy wyjaśniają, że dzięki sakramentom otrzymujemy pewną „cząstkę” i uczestniczymy w życiu Chrystusa. Sakrament jest bowiem udziałem w tajemnicach Chrystusa, przede wszystkim w jedynej tajemnicy Jego życia. Możemy doświadczyć go w siedmiu różnych perspektywach naszkicowanych przez siedem różnych sakramentów. Autorzy podkreślają również, że sakrament jest widzialnym znakiem niewidzialnej łaski w tym sensie, że poprzez znak stwarzana jest łaska dla mnie. Jest więc nierozłączny od Chrystusa, jak ciało od Jego osoby.

W Siedmiu tajemnicach zagłębimy się w istotę kolejnych siedmiu sakramentów, których udziela nam sam Chrystus, bo „inaczej skąd miałaby płynąć moc sakramentu?”.

Rzadko myślimy o sakramentach jako o normalnym sposobie Bożego działania. Próbujemy sobie wyobrażać, że Pan Bóg może jakoś oddziaływać na nasze życie, że może  wysłuchać naszej modlitwy, spełnić jakąś prośbę, np. kogoś uzdrowić, ale rzadko myślimy, że aktualnie – w czasach Kościoła – pierwszym sposobem działania Boga w świecie są sakramenty .

podsumował ks. Krzysztof Porosło.